Szkolenia kierowców
Nazwa szkolenia
Szkolenia okresowe kierowców kategorii C i D
Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kategorii C
Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kategorii C szkolenie grupowe
Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kategorii D
Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kategorii D szkolenie grupowe
Kwalifikacja wstępna w zakresie kategorii C
Kwalifikacja wstępna w zakresie kategorii D
CPC - certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika
nasi
partnerzy