Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych byłych pracowników i współpracowników Spółki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-ADR Sp. z o.o. oraz klientów Spółki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-ADR Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Zarząd Spółki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-ADR Sp. z o.o. informuje wszystkich byłych pracowników i współpracowników Spółki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-ADR Sp. z o.o. wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, jak również wszystkich klientów Spółki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Norbert-ADR Sp. z o.o., o tym, że:

DOSTĘPNE SZKOLENIA 2019
nasi
partnerzy