Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – co oznacza?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Co należy zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca planujący inwestowanie w kształcenie ustawiczne musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

Szczegółowych informacji udzielimy telefonicznie, bądź osobiście w siedzibie naszego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego norbert-adr sp. z o.o.

nasi
partnerzy