Szkolenia operatorów urządzeń transportu bliskiego - oddział Bełchatów
Oddział Bełchatów

Operator wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (dawniej IIWJO)

Operator żurawia samojezdnego
Operator żurawia przewoźnego i przenośnego (HDS)
Operator podestów ruchomych przejezdnych
Operator suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia
Operator wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia
Operator wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (dawniej IWJO)

 

nasi
partnerzy