Szkolenia ADR - oddział Łódź
Oddział Łódź
Kurs ADR początkowy, szkolenie podstawowe, przewóz towarów niebezpiecznych wszystkich klas
Kurs ADR początkowy, szkolenie specjalistyczne, przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
Kurs ADR początkowy, szkolenie specjalistyczne, przewóz towarów niebezpiecznych klasy 1
Kurs ADR początkowy, szkolenie specjalistyczne, przewóz towarów niebezpiecznych klasy 7
Kurs napełniania i opróżniania zbiorników transportowych cystern
nasi
partnerzy