Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych – co oznacza?

BUR jest to ogólnodostępna bezpłatna baza usług rozwojowych świadczonych w różnych formach, na przykład kursy i szkolenia zawodowe. (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=13611) Dzięki, którym przedsiębiorcy i ich pracownicy mogą podnieść swoje kwalifikacje.

Jaki jest cel BUR?

Co należy zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

Aby skorzystać z dofinansowanych szkoleń, należy zgłosić się do instytucji, która w danym województwie jest operatorem i dysponuje środkami na szkolenia. Po pozytywnej weryfikacji operator podpisuje z przedsiębiorcą umowę, przedsiębiorca otrzymuje unikalne „ID wsparcia”.
Szkolenia i kursy mogą zostać zrealizowane przez instytucję szkoleniową, która jest zarejestrowana i zweryfikowana w Bazie Usług Rozwojowych, oczywiście ODZ norbert-adr sp. z o.o. istnieje w BUR – zapraszamy do odwiedzenia strony: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=13611.

UWAGA!

Procedury przyznawania środków różnią się dla każdego z województw. Obecnie w województwie łódzkim założenia są następujące:

Szczegółowych informacji udzielimy telefonicznie, bądź osobiście w siedzibie naszego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego norbert-adr sp. z o.o.

nasi
partnerzy