Cennik szkoleń
L.p. Rodzaj uprawnień Cena kursu
Operatorzy maszyn do robót ziemnych i drogowych
 1. Koparkoładowarki- wszystkie typy – klasa trzecia 2800,00
 2. Koparki jednonaczyniowe do 25 ton, klasa trzecia 2800,00
 3. Ładowarki do 20 ton, klasa trzecia 2800,00
 4. Spycharki- do 110 kW, klasa trzecia 2800,00
 5. Walce drogowe- klasa druga, wszystkie 2800,00
 6. Równiarki, wszystkie klasa druga 2800,00
 8. Przecinarki do nawierzchni dróg- wszystkie typy 1960,00
 13. Maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych (rozkładarki)- do 8m 2800,00
 14. Piły mechaniczne do ścinki drzew- wszystkie typy 1960,00
 15. Szkolenie specjalistyczne uzupełniające do dodatkowej specjalności 1960,00
Szkolenia modułowe z zakresu operatora maszyn do robót ziemnych i drogowych
 1. Moduł BHP 540,00
 2. Moduł użytkowanie i obsługa maszyn do robót ziemnych i drogowych 1440,00
 3. Budowa maszyn (każda specjalność) 540,00
 4. Technologia robót (każda specjalność) 660,00
 5. Zajęcia praktyczne - indywidualne 150,00 zł/h
Obsługa urządzeń transportu bliskiego
 1. Suwnice, wciągniki i wciągarki 2100,00
 2. Żurawie przenośne i przewoźne 2100,00
 3. Żurawie samojezdne 2100,00
 4. Podesty ruchome przejezdne 2100,00
 5. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem 2100,00
 6. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem 2100,00
 7. Dodatkowe Zajęcia praktyczne - indywidualne 150,00 zł/h
Kursy dla kierowców
 1. Szkolenie okresowe 700,00
 2. Kwalifikacja dla kierowców 6000,00
 3. Kwalifikacja przyspieszona dla kierowców 5820,00
 4. Kwalifikacja przyspieszona uzupełniająca dla kierowców 4200,00
 5. Czas pracy kierowcy zawodowego 1380,00
Szkolenie spawalnicze
 1. Spawanie metodą 111 3000,00
 2. Spawanie metodą 135 3000,00
 3. Spawanie metodą 141 3000,00
 4. Cięcie plazmą i cięcie gazowe 1560,00
 5. Dodatkowe Zajęcia praktyczne - indywidualne 150,00 zł/h
Kursy ADR
 1. ADR podstawowy 600,00
 2. ADR Cysterny 500,00
 3. ADR klasa 1 700,00
 4. ADR klasa 7 700,00
Szkolenia pozostałe
1. Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych 2880,00

 

nasi
partnerzy